);

Bireyin yaşadığı üzüntülü ve sıkıntılı bir olay sonucunda olumsuz düşünmesi, konuşma ve hareketlerinde yavaşlamalar olması, eskiden zevk aldığı aktivitelerden artık haz almaması, kendini değersiz ve önemsiz görme, karamsar duygu ve düşüncelerin var olduğu bir hastalıktır. Bireyin duygu durumu çökkündür. Kişi bir işe konsantre olmakta ve karar vermekte güçlük yaşar. Çaresizlik ve pişmanlık duygusu hakimdir.

Depresif bireyler, genellikle yüzleri asık, mimik çizgileri belirgin, omuzları düşük ve yorgun görünürler. Hareketlerinde ve konuşmalarında yavaşlama vardır. Sık ağlama ve öfke hali görülebilmektedir. Birey yataktan çıkmak istemeyebilir.

Yeğin(major) depresyonda; etkinliklere karşı ilginin azalması ve zevk alınmaması, kilo vermeye çalışmazken çok kilo verme ya da kilo alma durumu, aşırı uyku veya uykusuzluk çekme, enerji düşüklüğü, suçluluk duyguları, bir şeye odaklanmakta güçlük çekme, kararsızlık yaşama ve yineleyici ölüm düşünceleri görülebilmektedir.

Depresyon tedavisinde kullanılan pek çok yöntem vardır. Depresyon tedavisinde sık kullanılan terapi yöntemlerinden birisi Bilişsel Davranışçı Terapidir. Bu terapi yöntemiyle birlikte bireyin duygu düşünce ve davranışları ile çalışılır. Birey ile empati kurmak çok önemlidir.