);

Anksiyete bozuklukları arasında yer alan bir hastalıktır. Obsesyonlar, kişide kaygı yaratan, kendi rızası dışında gelmiş düşünceler, görüntüler ve dürtülerdir. Düşünce, görüntü, dürtü ne zaman gelirse bireyde kaygı yaratır. Çoğu zaman tehdit edici olan obsesyonlar, birey tarafından ne kadar “utanç verici, ayıp, kabul edemez” olarak değerlendirilirse yaşanma olasılığı o kadar artar ve kontrol edilebilirliği azalır. Kaygı yarattığı için birey kompülsif davranışlar yapar.

Kompülsiyon ise obsesyonlara tepki olarak ortaya çıkan kişinin engelleyemediği davranışlardır. Bu davranışların bir kısmı “kontrol etme, el yıkama” gibi eylemler  gözlenirken “kelime tekrarlama, sayı sayma” gibi eylemler gözlenemez.

Obsesif Kompülsif Bozukluk tedavisinde psikoterapinin yeri çok önemlidir. Bu bozukluğu tetikleyen olay ve durumlar bulunur. Sürdürücü etkenler ve kaçınma davranışları tespit edilir. Maruz bırakma veya durdurma gibi teknikler kullanılır.