);

Wisc-4 İle İlgili Merak Edilenler

WISC4 İle İlgili Merak Edilenler

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri ile ilgili bilgi veren ve çocuğun çok yönlü becerilerini ölçmeyi sağlayan bir araçtır.

WISC4, Dünyada ve Türkiye’de bilinen, güvenilir, en kapsamlı en güncel zeka testidir.

WISC4, 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, akıcı ve algısal yürütme ve algısal organizasyon, kısa süreli işitsel bellek, dikkat ve konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, harf- motor işlemleme hızı becerilerini ölçmektedir.

WISC4’ün WISC-R’dan Farkı Nedir?

WISC4, Dünyada ve Türkiye’de bilinen, güvenilir, en kapsamlı en güncel zeka testidir.WISC4, WISC-R’ın en güncel sürümüdür. WISC-R, 1970’li yıllardaki normlara göre çocuğu değerlendirir. WISC4 ise çocuğu 2013 standardizasyonuna göre değerlendirir. WISC-R, yeterince güncel değildir. 2000’li yıllardaki çocukları, 1970’li yılların normlarına göre ölçtüğü için günümüz şartlarını ve teknolojideki değişimleri göz ardı ettiği için yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de uygulanan en güncel test WISC4’tür.

WISC4’ü Kimler Uygulayabilir?

WISC4’ü sadece Türk Psikologlar Derneği’nden(TPD) WISC4 eğitimi alan psikologlar uygulamaktadır. Ayrıca WISC4, Türk Psikologlar Dereği(TPD) tarafından verilen orjinal malzemeler ile uygulanmaktadır.

WISC4 Neden Uygulanmalıdır?

WISC4, sadece bir zeka testi değildir. Çocuğu çok yönlü olarak ölçmeye ve yorumlamaya olanak tanır. Çocuğun güçlü ve desteklenmesi gereken alanların belirlenmesini sağlar. Çocuğun potansiyelini tanıma konusunda yardımcı olur. WISC4, birçok psikolojik sorunu anlama konusunda fikir verir.

WISC4, çocuğun zihinsel durumunu öğrenmek, zeka düzeyini anlamak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyum sorunu, iletişim sorunları gibi psikolojik problemlerin zeka seviyesi ile ilgili olduğunu veya ilgili olmadığını ortaya çıkarır.