);

Travma sonrası stres sorunları korkutucu olaylardan sonra görülür ve senelerce sürebilir. Travma sonrası stres bozukluğu, bireyi, ailesini ve çevresindeki kişileri olumsuz etkiler. Bireyin sosyal hayatını ve iş hayatını da olumsuz yönde etkiler. İş kaybına da neden olabilir.

Savaşlar, doğal afetler, taciz, tecavüz, kaza, aile içi şiddet, beklenmedik ölümler ruhsal travmaya neden olan olaylardandır.  Bu tür olaylara maruz kalan bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon görülebilmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan bireyde, uykusuzluk, kabus görme, olayla ilgili anıların sürekli tekrarlanması, kolay irkilme, öfke patlamaları, yabancılaşma, olayı hatırlatan durumlarda kaçınma davranışı görülür.

Ruhsal travma sonrası depresyon yaşayan bireyde, isteksizlik, halsizlik, uyku ve yeme bozukluğu, hayattan zevk alamama gibi belirtiler görülür.

Travma Sonrası Stres Bozukluğuna eşlik eden hastalık depresyondur. Depresyon dışında anksiyete bozuklukları, aşırı derecede alkol ve madde kullanımı da görülür.

Ruhsal travma, bireyi çok korkutan, çaresizlik içinde bırakan, olağandışı ve beklenmedik olayların neden olduğu bir durumdur. Birey yaşamında sıkıntılı ve onu üzen bir çok olay yaşar fakat hepsi ruhsal bir travma değildir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisinde, eğer gerekirse ilaç tedavisi kullanılır. Psikolojik tedavi olarak ise bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemi kullanılır. Bu terapi yöntemiyle birlikte, bireyin hatalı düşünceleri yerine sağlıklı düşüncelerin getirilmesi amaçlanır. Bireyin kaçındığı durumlar ile ilgili çalışılır. Gevşeme egzersizleri ve sistematik duyarsızlaştırma gibi yöntemler kullanılır.