);

Özgün nesnelere veya durumlara yönelik korkudur. Bu korku, hayvan türleri, yükselik, karanlık, su, fırtına, tünel, köprü, uçak, kan ve enjeksiyona yönelik olabilir.

Bireye ciddi derecede korku ve tedirginlik veren nesnelere ve durumlara karşı kaçınma isteği görülür. Korku duyduğu uyaranla karşı karşıya kaldığı an tehlike altında olduğuna inanır. Korku ve tedirginlik veren durum veya nesneyle karşı karşıya kaldığı zaman bireyde korku tepkileri ortaya çıkar. Birey bu korkunun irrasyonel olduğunun farkındadır. Kaçınma isteği bireyin kendini güvende hissettiği yerde azalabilir veya kaybolabilir. Korku duyduğu uyaranla karşı karşıya kaldığı an tehlike altında olduğuna inanır.

Fobi tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden birisi Bilişsel Davranışçı Terapidir. Fobi tedavisinde, bireyin korktuğu ve kaçındığı uyarana karşı geliştirdiği korkunun aslında o uyaranın korkulacak kadar tehlikeli olmadığı konusunda çalışılır. Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemiyle, bireyin düşünceleri, duyguları ve başa çıkma yöntemleri ile çalışılır.