);

Wisc-4 Nedir?

Bahçelievler’de Wisc4 yaptırmak isteyenlerin merak ettiği Wisc4 nedir soruna cevap vermeye çalıştığım bu yazıda özellikle Bahçelievler’de özel okul ve devlet okullarında okuyup Wisc4 yaptırmak isteyenler için faydalı bilgiler vermeye çalışacağım.

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri ile ilgili bilgi veren ve çocuğun çok yönlü becerilerini ölçmeyi sağlayan bir araçtır.

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri ile ilgili bilgi veren ve çocuğun çok yönlü becerilerini ölçmeyi sağlayan bir araçtır.

WISC-4, Dünyada ve Türkiye’de bilinen, güvenilir, en kapsamlı en güncel zeka testidir.

WISC-4 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, akıcı ve algısal yürütme ve algısal organizasyon, kısa süreli işitsel bellek, dikkat ve konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, harf- motor işlemleme hızı becerilerini ölçmektedir.

WISC-4, Sözel Kavrama , Algısal Akıl Yürütme , Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere 4 grupta toplanmıştır. Tüm Ölçek Zeka Puanının hesaplanması için ise, bahsedilen alt testlerin dönüştürülmüş puanları ve genel zihinsel yeteneği temsil eden dönüşmüş puanları gerekmektedir.

Sözel Kavrama, grubunda yer alan testler, akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini kullanır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneğini gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.


Algısal Akıl Yürütme grubunda yer alan testler, akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye- yönetmeye ilişkin işlevler de kullanılan yetenekleri gerektirir.

Çalışma Belleği grubunda yer alan testler kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev,seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

İşlemleme Hızı grubunda yer alan testler zihinsel işlemleme hızı, harf- motor işlemleme hızını ölçer. Her iki görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

WISC4, zeka testi olmasının dışında, çocuğu çok yönlü olarak ölçmeye ve yorumlamaya olanak tanır.

WISC-4, bir çok psikolojik sorunu anlama konusunda fikir vermektedir.


WISC-4, çocuğun zihinsel durumunu öğrenmek, zeka düzeyini anlamak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyum sorunu, iletişim sorunları gibi psikolojik problemlerin zeka seviyesi ile ilgili olduğunu veya ilgili olmadığını ortaya çıkarmaktadır.


WISC-4 uygulanması sonucunda çocuğun bilişsel becerilerinin ve performansının hangi alanlarda güçlü hangi alanlardaki becerilerinin ve performansının desteklenmesinin gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Aileden alınan ön bilgi/anamnez ve çocuğun test sırasında yaptığı davranışların gözlemlenmesi sonucunda gözlem ve öneri kısmında aileye ve okula çocuğun başarı durumunu ve çocuğun gelişimini destekleyici öneriler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

WISC-4 uygulamasına gelmeden önce, çocuğu bu konu hakkında bilgilendirmek önemlidir. Çocuğa bir uzman ile birlikte bir çalışma yapacağını, bu çalışma ile birlikte hangi alanlarda güçlü hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğinin öğrenileceği paylaşılabilir.

NOT: Bahçelievler ve Bakırköy civarında oturup Wisc4 konusunda yardım almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı, Bahçelievler

Backlink: https://endpsikoloji.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir