);

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı, daha önce öğrenilmiş bir bilginin sınav esnasında kullanılamamasına ve başarının düşmesine sebep olan yoğun bir kaygıdır.

Sınav kaygısının belirtileri, endişe, tedirgin olma hali, sıkıntı, başarısızlık korkusu, isteksizlik, mide bulantısı, titreme, terleme, karın ağrıları, uyku bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sorunları, güven eksikliği, değersizlik ve yetersizliktir.

Sınav kaygısının en öncelikli nedenlerinden biri sınava yeteri kadar hazırlanmamaktır. Sınava yeterince hazırlanmama düşüncesi, kaygı ve strese neden olur. Gerçekçi olmayan düşünceler içinde olmak da kişide sınav kaygısına neden olur. Bu durum mükemmeliyetçi kişilerde daha fazla görülür. Ebeveyn beklentileri ve sosyal çevre baskıları da önemli bir etkendir.

Sınav kaygısı yaşayan kişinin akademik başarısında düşme meydana gelir. Ders hakkında ve sınav hakkında konuşmaktan kaçınır. Ders çalışmayı erteler. Dikkat eksikliği, odaklanamama, karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku bozuklukları, aşırı yeme ya da hiç yememe, belirgin mutsuzluk hali yaşanılan kaygı ile ilgilidir.

“Sınava hazır değilim”, “Sınavlar neden yapılıyor?” “Bu bilgiler çok saçma.” “Bu bilgileri nerede kullanabilirim?” Sınava hazırlanmak için zamanım yok”  “ Bu konuları anlamıyorum” “Sınavda başarılı olamayacağım”, “ Sınav için çok konu var hepsine çalışamam” gibi düşünceler sınav kaygısında gözlemlenen olumsuz otomatik düşüncelerdir.

“Neler yapabilirim?”, “Sınavda başarısız olmak dünyanın sonu değil “Bu sınavdan başarısız olmam her zaman başarısız olacağım anlamına gelmez”, “Başaramazsam bu benim yetersiz olduğum anlamına gelmez.”, “ Daha fazla çalışırsam başarabilirim.” gibi düşünceler olumsuz otomatik düşüncelerin yerine gelebilecek olumlu alternatif düşüncelerdir.

Sınav kaygısı ile başa çıkmak için, kişinin düşünce ve inançlarını sorgulamak gerekir. Nefes alma egzersizleri, gevşeme egzersizleri, kaygıyı bastırmak yerine kaygıyı tanımaya çalışmak, dikkati başka bir yere odaklama sınav kaygısı için kullanılabilecek teknikler arasındadır.

Sınav öncesi, uyku düzenine ve beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Çalışma alışkanlıkları gözden geçirilmelidir. Zaman yönetimine dikkat edilmelidir. Sınava çalışmayı son güne bırakmamak önemlidir.

Sınav anında, olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünceler getirme, bildiği sorulardan başlama, dikkat artırıcı teknikler, hızlı gevşeme kaygıyı azaltacak teknikler arasındadır.

Sınav sonrası, sevilen etkinliklere katılma, geleceğe yönelik planlama ve hedef belirleme yapılabilir.

Aile için sınavın ne anlam ifade ettiği, ailenin sınava yönelik tutumu ve yaklaşımı önemlidir. Genellikle aileler kaygılarını çocuklara yansıtır. Çocuktan aşırı beklentilerinin olması çocuğun kaygılanmasına neden olur. Aile, çocuğa sevgi ve güven vermeli, olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. Sınav ile ilgili konuşmalarında özverili olmalı, çocuğu yaşıtlarıyla kıyaslamamalıdır. Çocuğu ile ilgili empati kurmalıdır. Çocuğa koşulsuz sevgi vermelidir. Aile çocuğa rol model olmalıdır.

Eğer çocukta, depresyon, anksiyete bozukluğu, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların belirtileri ortaya çıktıysa kesinlikle bir uzmana başvurmalıdır.

WISC-4’e Gelirken…

WISC-4, 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri ile ilgili bilgi veren ve çocuğun çok yönlü becerilerini ölçmeyi sağlayan bir araçtır.

WISC-4, Dünyada ve Türkiye’de bilinen, güvenilir, en kapsamlı en güncel zeka testidir.

WISC-4 uygulamasına gelinmeden önce, çocuğun temel fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmış olması gerekir.

Çocuk dinlenmiş olmalı, uykusunu almış olmalı, karnı tok olmalı ve tuvalet ihtiyacının karşılanmış olması gerekir.

Rahat kıyafetler tercih etmelidir.

Çocuk WISC-4 uygulamasına getirilirken, “sınav, test” gibi kavramları kullanmak yerine WISC-4 için “ etkinlik, çalışma” gibi kavramları kullanmak daha doğru olacaktır.

Bunun yanı sıra çocuğa “ iyi dinle, iyi yap, hata yapma” gibi kaygısını artıracak konuşmalar yapılmamalıdır. Bu konuşmalar çocuğun kaygısını artıracağı gibi motivasyonunu da düşürmektedir.

WISC-4 uygulama öncesi psikolog tarafından çocuğa, WISC-4 uygulaması hakkında gerekli açıklamalar yapılmaktadır

Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı, Bahçelievler

WISC-4 Sonucu Aile İle Nasıl Paylaşılır?

WISC-4, 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri ile ilgili bilgi veren ve çocuğun çok yönlü becerilerini ölçmeyi sağlayan bir araçtır.

WISC-4, zeka testi olmasının dışında, çocuğu çok yönlü olarak ölçmeye ve yorumlamaya olanak tanır.

WISC-4 bir uzman tarafından uygulanır ve uzman rapor yazılır.

WISC-4 uygalaması öncesinde aileden Wisc-4 testinin uygulanacağı çocuk hakkında temel bilgiler alınır.

Test, çocuğun güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri hakkında bilgiler verir.

Testin teknik olarak puanları aile ile paylaşılmaz ancak genel bilgiler verilebilir.

WISC-4 testi sonucu  sözel olarak aile ile paylaşıldıktan sonra WISC-4 raporu ilgili kuruma veya okula kapalı zarf içinde imzalı olarak teslim edilir.

Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı, Bahçelievler

Wisc-4 Nedir?

Bahçelievler’de Wisc4 yaptırmak isteyenlerin merak ettiği Wisc4 nedir soruna cevap vermeye çalıştığım bu yazıda özellikle Bahçelievler’de özel okul ve devlet okullarında okuyup Wisc4 yaptırmak isteyenler için faydalı bilgiler vermeye çalışacağım.

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri ile ilgili bilgi veren ve çocuğun çok yönlü becerilerini ölçmeyi sağlayan bir araçtır.

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel becerileri ile ilgili bilgi veren ve çocuğun çok yönlü becerilerini ölçmeyi sağlayan bir araçtır.

WISC-4, Dünyada ve Türkiye’de bilinen, güvenilir, en kapsamlı en güncel zeka testidir.

WISC-4 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşmaktadır. Temel alt testler; sözel bilgi, sözel ifade, akıcı ve algısal yürütme ve algısal organizasyon, kısa süreli işitsel bellek, dikkat ve konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, harf- motor işlemleme hızı becerilerini ölçmektedir.

WISC-4, Sözel Kavrama , Algısal Akıl Yürütme , Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere 4 grupta toplanmıştır. Tüm Ölçek Zeka Puanının hesaplanması için ise, bahsedilen alt testlerin dönüştürülmüş puanları ve genel zihinsel yeteneği temsil eden dönüşmüş puanları gerekmektedir.

Sözel Kavrama, grubunda yer alan testler, akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini kullanır. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneğini gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.


Algısal Akıl Yürütme grubunda yer alan testler, akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye- yönetmeye ilişkin işlevler de kullanılan yetenekleri gerektirir.

Çalışma Belleği grubunda yer alan testler kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev,seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

İşlemleme Hızı grubunda yer alan testler zihinsel işlemleme hızı, harf- motor işlemleme hızını ölçer. Her iki görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

WISC4, zeka testi olmasının dışında, çocuğu çok yönlü olarak ölçmeye ve yorumlamaya olanak tanır.

WISC-4, bir çok psikolojik sorunu anlama konusunda fikir vermektedir.


WISC-4, çocuğun zihinsel durumunu öğrenmek, zeka düzeyini anlamak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, uyum sorunu, iletişim sorunları gibi psikolojik problemlerin zeka seviyesi ile ilgili olduğunu veya ilgili olmadığını ortaya çıkarmaktadır.


WISC-4 uygulanması sonucunda çocuğun bilişsel becerilerinin ve performansının hangi alanlarda güçlü hangi alanlardaki becerilerinin ve performansının desteklenmesinin gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Aileden alınan ön bilgi/anamnez ve çocuğun test sırasında yaptığı davranışların gözlemlenmesi sonucunda gözlem ve öneri kısmında aileye ve okula çocuğun başarı durumunu ve çocuğun gelişimini destekleyici öneriler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

WISC-4 uygulamasına gelmeden önce, çocuğu bu konu hakkında bilgilendirmek önemlidir. Çocuğa bir uzman ile birlikte bir çalışma yapacağını, bu çalışma ile birlikte hangi alanlarda güçlü hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğinin öğrenileceği paylaşılabilir.

NOT: Bahçelievler ve Bakırköy civarında oturup Wisc4 konusunda yardım almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı, Bahçelievler

Backlink: https://endpsikoloji.com/